הצטרפות לפורטל לעיצוב המטבח והבית

הפרטים הבאים לא יוצגו בכרטיס העסק, אלא ישמרו במערכת לצורך השלמת פתיחת כרטיס העסק ועדכונים לגבי כרטיס העסק בלבד.